Museum blev taget fra formand

Formanden for Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, Grethe Olsen (F), må ikke være med når Museet Færgegården skifter status 1. juli.

Det er meget usædvanligt, at man anbefaler andre, at blive sat uden for for indflydelse. Især hvis der er tale om at område, hvor man godt vil være.

Alligevel valgte formanden for Kultur- Fritids- og Idræts udvalget i Frederikssund Kommune, Grethe Olsen (F) netop det.

Det skete på byrådsmødet onsdag. Her anbefalede Grethe Olsen en løsning, der betyder, at hun sættes uden for direkte indflydelse når Museet Færgegården om kort tid skifter status.

Hun lagde dog heller ikke skjul på, at det var tvunget af omstændigheder, at hun valgte sig selv fra.

"Jeg synes det havde været naturligt, hvis formanden for kulturudvalget sad i bestyrelsen, og jeg havde meget gerne fortsat arbejdet med Færgegården, men sådan skulle det ikke være," konstaterede hun.

Museet Færgegården bliver fra 1. juli en del af Roskilde Museum.

Det skyldes at Kulturarvsstyrelsen i øjeblikket lægger pres på de mindste museuer. De pålægges at fusionere for at få en mere effektiv drift.

Derfor har Frederikssund i et stykke tid vidst, at man havde valget mellem at gå sammen med at andet museum, eller at blive tvangssammenlagt med et andet museum.

På den baggrund har Frederikssund Kommune i et stykke tid forhandlet med Roskilde Museum, der er en logisk fusionspartner.

Nu er det lykkedes at lave en aftale, der ser ud til at give Museet Færgegården en fortsat vigtig rolle.

Det nye samarbejde med Roskilde Museum giver tilmed Museum Færgegården nogle nye muligheder.

Derfor glædede Grethe Olsen sig over at fusionen nu kan falde på plads.

Den nye fusion blev vedtaget af byrådet, og det er i den forbindelse, at Grethe Olsen bliver "skrevet ud" af museumsdriften. Hun sidder ikke museets bestyrelse i dag, men har selvfølgelig museet som en del af sit ansvarsområde som kulturudvalgsformand.

Det bliver fremover Roskilde Museum, der har ansvaret for museet. I forbindelse med fusionen får Frederikssund Kommune tre bestyrelsesmedlemmer.

Det var i den sammenhæng at Grethe Olsen håbede at hun stadig kunne være med.

Sådan kom det dog ikke til at gå.

Den ene af de tre pladser er nemlig automatisk reserveret til Frederikssunds borgmester.

Tilbage er to pladser, og her er der i byrådet flertal for at lade dem gå til de nuværende medlemmer af Færgegårdens bestyrelse, Jens Ross Andersen (V) og Hanne Kyvsgaard (C).