Mudret samkørselsplads

På Herredsvejen på vej mod motorvejsafkørslen A16 og Tulstrup er der i venstre side, når man kommer fra Hillerød, en mudret plads, som folk bruger til at stille deres biler på, når der til hverdag arrangeres delekørsel, som jo er en god ting for både miljø og økonomi. Denne plads er ofte fuldstændig mudret og hvis man kommer og vil ind at se kortet over Hillerød, så er det også ofte en våd og mudret affære.

Kunne kommunen ikke overveje at asfaltere denne plads?

Der er ikke planer om at asfaltere denne plads, da pladsen egentlig blot er en vigeplads.

Formålet med disse vigepladser er at give bilisterne mulighed for at kunne holde ind til siden og standse midlertidigt uden at være til gene for trafikken.

Vi kan dog godt se, at det er uhensigtsmæssigt, at der er meget mudret, når man skal ind og orientere sig på kortet. Vi vil derfor lægge nogle skærver eller lignende på, så det minimerer mudderet.

Venlig hilsen

Karina Anne Petersen

Sektionsleder, Trafik, vej og park