Motorvej i åbent land

Kirsten Flørning (V)

Sammenlægningsudvalget, Egedal, skriver:

Fire forslag – fire løsninger – lad os nu vælge den, der gennem 40 år har været indtegnet på diverse regionplaner, hvor der gennem alle disse år har været tinglyst klausul på de berørte grundarealer, hvor det ikke kan komme bag på nogen grundejer, at der skal placeres en motorvej netop dér. Og ikke vælge en af hovsa-løsningerne, som hovedforslag 2, Byfingerløsningen, eller en af de forslag, der går ud på at udbygge den nyværende Frederikssundsvej.

De sidste løsninger er kastet ind i diskussionen på så sent et tidspunkt, at de berører nyopførte bygninger, smyger sig tæt op ad en ny skole i Ølstykke, bevirker at Ølstykke skal bekoste 9 tilslutningssteder samt vil være årsag til, sammen med A6, at dele Ølstykke i fire små stykker – Ølstykke, der med sine kun 29 km2 i forvejen er en af de mindste kommuner i landet.

Ølstykke har ved baneprojektet ved Gl. Toftegård Station bekostet godt 72 millioner på tilførselsanlæg. Skal vi nu også straffes for at have planlagt efter de indtegnede linieføringer og trække millionomkostninger på 9 tilslutningsanlæg ned over vore borgere – det er ikke rimeligt! Her må vælges med fornuft. Derfor håber jeg på, det bliver Hovedforslag 1, landskabsløsningen, der næsten svarer til den gamle blå linieføring, der bliver valgt. Alt andet vil være ødelæggende for hele infrastrukturen i kommunen.

Hovedforslag 1 – Landskabsløsningen – vil berører færrest mulige med hensyn til støj både i anlægsfasen og efter færdiggørelsen, hvorimod Byfingerløsningerne vil give større støjproblemer gennem de bebyggede områder, da trafikken automatisk vil stige.

Hvis man beregner et arbejdsareal på 100 til 200 meter på hver side af vejen i udførelsesfasen, vil beboerne blandt andet på Dr. Dagmarsvej blive bombarderet med støj fra arbejdsmaskinerne gennem lang tid før projektet er færdigt. Her taler vi vel at mærke om en anseelig overskridelse af det acceptable støjniveau i store områder, der ikke bliver støjafskærmet under anlægsfasen.

Hvad tæller mest: Hensynet til mennesker eller hensyn til naturen? Og hvorfor må bilister ikke køre gennem naturskønne områder?

Det er en sand nydelse at færdes på mange udenlandske motorveje, der er ført gennem skønne naturområder.