Minister vil inddrage mindreåriges pas for at hindre ægteskaber

Mindreårige skal have inddraget pas ved mistanke om, at de skal giftes religiøst i udlandet.

Der er kvinder i Danmark, der lever i ægteskaber, som reelt er fængsler, siger udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) (Arkivfoto).
Der er kvinder i Danmark, der lever i ægteskaber, som reelt er fængsler, siger udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) (Arkivfoto).

Hvis der er grund til at antage, at en mindreårig er på vej til udlandet for at blive gift eller religiøst viet, skal det være nok til at stoppe rejsen.

Det skal kunne ske ved at nægte at udstede et pas eller inddrage et allerede udstedt pas fra den mindreårige.

Det sker som led i bekæmpelsen af negativ social kontrol, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

– Der er kvinder i Danmark, der lever i ægteskaber, som reelt er fængsler. Det skal stoppes. Vi vil på ingen måde lade et regelsæt, der er baseret på en middelalderlig tankegang, stå over danske regler og værdier.

– Vi skal sikre kvinder og børn en friere fremtid. De står midt i en frihedskamp, og det er afgørende, at vi tager deres parti og kæmper mod dem, der udviser en brutal adfærd over for kvinder, siger udlændingeminister Mattias Tesfaye (S).

Målet med forbuddet er at forhindre, at mindreårige piger presses af eksempelvis familie til at blive religiøst viet. Ministeren har ikke nogle tal for, hvor ofte mindreårige bliver viet religiøst.

I 2019 var der 45 henvendelser fra mindreårige om tvangsægteskab til RED Rådgivning, der er et landsdækkende tilbud om professionel rådgivning om æresrelaterede konflikter. I alt henvendte 146 personer sig sidste år.

Organisationen finder det mest sandsynligt, at de mindreårige rejser til udlandet for at blive gift der i stedet for i Danmark.

Tidligere på året har regeringen foreslået at forbyde religiøse vielser af mindreårige.

I Danmark er det i forvejen ikke muligt at blive borgerligt viet, hvis man er under 18 år. Men religiøse vielser er tilladt.

Religiøse vielser har ikke borgerlig gyldighed efter dansk ret. Det vil sige, at man ikke formelt er gift, hvis man er blevet religiøst viet, medmindre præsten har bemyndigelse til det.

Indgår en person i et religiøst ægteskab, sker det i forbindelse med en religiøs vielse. Forløbet er forskelligt alt efter trosretning.

Regeringen lægger op til, at religiøse forkyndere skal kunne straffes med op til to års fængsel og udvisning af Danmark, hvis de foretager religiøse vielser af mindreårige.

Det samme gælder forældre, som lader deres børn blive religiøs viet. Det gælder også personer over 18 år, der indgår ægteskab med en under 18 år.

Desuden foreslår regeringen, at straffen for at fastholde en person i et ægteskab med tvang skærpes, så det kan give op til fire års fængsel.