Minister indfører fiskesanktioner efter for høj bifangst

Fiskere skal stoppe for al fiskeri i Østersøen, hvis de ikke overholder grænsen for bifangst af torsk.