Mindst 17 millioner til advokater i terror-sag

Sagen om økonomisk støtte til PKK, Kurdistans Arbejderparti, har haft store omkostninger – også menneskelige.

Gennem tv-stationen Roj TV blev der indsamlet penge til PKK, Kurdistans Arbejderparti. Efter en langvarig proces blev to mænd kendt skyldige af Østre Landsret i sidste måned. Otte blev frifundet. Anklagemyndigheden har besluttet ikke at bede om tilladelse til en tredje omgang i Højesteret.  (arkivfoto).
Gennem tv-stationen Roj TV blev der indsamlet penge til PKK, Kurdistans Arbejderparti. Efter en langvarig proces blev to mænd kendt skyldige af Østre Landsret i sidste måned. Otte blev frifundet. Anklagemyndigheden har besluttet ikke at bede om tilladelse til en tredje omgang i Højesteret. (arkivfoto).

Den hidtil største straffesag om økonomisk støtte til terrorisme har handlet om store beløb – og har haft store omkostninger, også menneskelige.

For eksempel har de tiltaltes forsvarere fået mindst 17 millioner kroner for deres arbejde.

10 kurdiske mænd var under anklage for at have indsamlet penge til Kurdistans Arbejderparti, PKK.

Det endte med, at to i sidste måned blev kendt skyldige af Østre Landsret.

En direktør i et mindre transportfirma blev dømt for at have overført 29 millioner kroner, Samtidig blev en pensionist på 75 år gjort ansvarlig for 4,5 millioner.

Sagen stod på i tre år. Først blev den behandlet over cirka 60 retsdage først i Københavns Byret og derefter i omtrent lige så mange dage i landsretten.

Landsretten oplyser, at de tiltaltes forsvarere har fået 8,7 millioner kroner i salær. I byretten var udgiften mindst lige så stor, anslår en af advokaterne. Altså en advokatudgift på mindst 17 millioner plus moms.

Imidlertid er det mere relevant at se på de menneskelige omkostninger, mener en af forsvarerne.

Advokat Thorkild Høyer kritiserer, at anklagemyndigheden valgte at anke byrettens dom, hvor alle blev frifundet.

– Det var ikke gratis for de tiltalte. Da min klient blev løsladt fra varetægtsfængsling, blev han indlagt på en psykiatrisk afdeling som selvmordstruet. Og mareridtene blussede op, da frifindelsen blev anket, siger han.

To gange kom manden, der tidligere blev udsat for tortur i Tyrkiet, til behandling for traumer.

– Efter min opfattelse burde anklagemyndigheden i højere grad vurdere de menneskelige omkostninger, når man anker en frifindende dom fra byretten, siger Thorkild Høyer.

I den forbindelse lægger han vægt på, at indsamlingen af millioner til PKK var stoppet, da straffesagen gik i gang. Nemlig efter en dom i sagen mod Roj-TV.

Hos anklagemyndigheden forsikrer statsadvokat Lise-Lotte Nilas, at man er klar over, at det kan være en belastning at være sat under tiltale.

At forløbet blev så langvarigt, skyldes sagens kompleksitet, og at der var mange tiltalte, påpeger hun.

– Men det var en rigtig beslutning ud fra en faglig vurdering at anke byrettens dom. Vi fik en anden retlig stillingtagen og et andet resultat, siger hun.

De to dømte skal ikke i fængsel. Pensionisten har for længst siddet de tre måneder, han skulle afsone. Og direktørens straf på fem års fængsel blev gjort betinget, fordi sagen havde været urimeligt længe undervejs.

Anklagemyndigheden har besluttet ikke at forsøge at indbringe sagen for Højesteret.