Mindre velfærd med kommuneaftale

Kommunalbestyrelsesmedlem Simon Pihl Sørensen (S)

Kommunerne er under en ekstrem stram styring af regeringen, som de seneste år har valgt at prioritere 10 milliarder ud til skattelettelser. Det betyder selvsagt færre penge til at løse offentlige opgaver.

Kommuneaftalen er derfor også resultatet af en stribe brudte løfter:

Regeringen lovede at afskaffe lukkedage i daginstitutioner. Der er med kommuneaftale afsat sølle 65 mio. kr. til afskaffelse af såkaldte "løsrevne" lukkedage. Troværdige analyser har påpeget, at det koster i omegnen 400 – 600 mio. kr., hvis alle lukkedage skal væk.

Regeringen lovede i 2005 at sænke forældrebetalingen til daginstitutioner fra 33 til 25 pct. Med kommuneaftalen har kommunerne igen fået lov til at hæve forældrebetalingen til 30 pct. på grund af regeringens løfte om forældrebetalt mad.

Regeringen lovede i 2005 at tilføre daginstitutionsområdet 2 mia. kr. Der er kun tilført 1 mia. kr. Den resterende mia. er blevet brugt til at betale for trepart og kvalitetsreform.

Men det værste er næsten, at det lovede løft på vedligeholdelse og anlæg udebliver. Socialdemokraterne har hele tiden argumenteret for, at regeringens såkaldte kvalitetsfond på 50 mia. kr. er rent bluff, fordi den alene akkumulerer et uændret investeringsniveau frem mod 2018.

Kommuneaftalen bekræfter, at det er rigtigt. Det står faktisk værre til. Kommunerne bliver nu forpligtet til at reducere anlægsniveauet. Og knald med et slag tager man også kommunernes indtægter far fremtidige ordninger på området for betalt parkering. Så indtægter til miljø og trafik har vi heller ikke lov til at skaffe os mere.

Jeg accepterer sådan set, at man kan have den holdning, at man hellere vil lade borgerne betale selv end at investere i fællesskabet. Jeg er ikke enig i indholdet, men at man kan have det synspunkt og forfægte det med åben pande, er mere troværdigt end det der sker i øjeblikket. Her lover man borgerne i Lyngby-Taarbæk mere velfærd for færre penge. Og de kæmpe reduktioner, der foretages i 7 ud af 10 kommuner i Danmark, viser bare, at det regnestykke naturligvis ikke går op.