Menighedsråd smøler med børneattester

Hvert tredje sogn har ikke tjekket børneattester på alle medarbejdere, der har med børn at gøre. Menighedsrådenes landsforening og biskopper erkender problemet.