Med MakerVærket skaber vi fremtiden sammen

Med MakerVærket skaber vi fremtiden sammen
Foto: Ea Lykke Schausen

Af John Schmidt Andersen Borgmester (S) Frederikssund Kommune

Vi tillader os i Frederikssund Kommune at være stolte af vores samarbejde mellem skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv. Igennem flere år er det samarbejde blevet styrket, og det har båret frugt ved, at flere og flere elever har valgt en erhvervsuddannelse efter endt grundskole. Det er vi meget stolte af.

Vores nyeste og meget spændende projekt hedder MakerVærket. Det er et projekt, jeg personligt ser meget frem til at følge.

MakerVærket er navnet på Frederikssund Kommunes makerspace – et unikt eksperimentarium, hvor vores børn og unge arbejder sammen med vores erhvervsliv om fælles udviklingsopgaver med fokus skarpt rettet mod den virkelighed, vi lever i og brugerne af løsningerne. Med MakerVærket ønsker vi at give elever på både skoler og uddannelser og kommunens erhvervsliv redskaber og øvelse i at skabe værdi på vores tids nye digitale og teknologiske vilkår. Derfor afsatte vi i Byrådet i budget 2020 to millioner kroner til MakerVærket. Dertil kommer, at MakerVærket har fået støtte af Villum Fonden på 6,75 millioner kroner.

Fokus på fremtiden

Afsættet for MakerVærket er, at vores organisationsformer, arbejdsmetoder og måde at drive skole og uddannelse på, ikke er fulgt med tiden – og det skaber udfordringer. For eksempel fandt jeg det ret bekymrende, at blandt andet en Gallup-undersøgelse fra 2016 viste, at størstedelen af os faktisk enten er uengagerede i vores arbejde eller leder efter et helt andet arbejde. Det skal vi have ændret. Ligeledes er den daglige skolegang for alt for mange børn og unge forbundet med lange blikke mod friheden. Det skal vi have lavet om på, for det skal være fedt at gå i skole.

Derfor skal vi stoppe med at tænke i siloer. Grundskole, uddannelser og erhverv kan med fordel arbejde sammen for at løse nogle af vor tids store udfordringer. Der skal mere af det praktiske og anvendelsesorienterede ind i folkeskolen, især i udskolingen. Det kan øge både trivsel og læring, og det kan skabe interesse for erhvervsuddannelserne og i sidste ende sikre, at virksomhederne kan få mere faglært arbejdskraft.

MakerVærkets rolle

MakerVærkets rolle er at tilbyde tid, sted og støtte til skoler, uddannelser og erhvervslivet, som kan mødes omkring en problemstilling for at finde en løsning. Det kan være meget konkret og handle om at få flest muligt af et produkt pakket i en kasse. Eller det kan være mere abstrakt og handle om, hvordan fremtidens pause skal se ud.

Den konkrete hjælp i arbejdsprocessen i MakerVærket er i form af nye redskaber og metoder, herunder de såkaldte »prototyping tools« som Lasercuttere, 3D-printere og CNC-fræsere. Men det er vigtigt at understrege, at MakerVærket som sådan ikke drejer sig om at blive god til at bruge en 3D-printer. Det vi skal blive gode til, er at løse en konkret udfordring i et team på nye måder, og hvor vi næsten ikke kan lade være med at anvende ny teknologi til at løse opgaven.

Et stærkt samarbejde

MakerVærket kræver et stærkt samarbejde mellem de parter, som på én gang både er vores målgruppe og vores ressource. MakerVærket er et samarbejde mellem Campus Frederikssund, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune og går på tværs af politiske ambitioner, børn og unges læringsmiljøer og virksomheders behov for innovation og arbejdskraft.

De tre parter samarbejdede fra 2017-2020 i FUEL projektet, hvor kongstanken var, at hvis samarbejdet mellem erhvervsliv, kommune og lokale erhvervsuddannelser bliver styrket, så vil det øge antallet af indgåede praktikpladsaftaler og antallet af elever, der vælger en erhvervsuddannelse. Det lykkedes i den grad og 28,6 procent af de unge i Frederikssund Kommune søger nu en erhvervsuddannelse. Alle de ting, vi lærte i FUEL, bliver nu ført videre i MakerVærket.