Mands drab på sine børns mødre udløser livstidsstraf