Lokallistens kursskifte

I de senere uger har Lokallisten indsat en sand offensiv mod Venstre og Konservative. Baggrunden er prioriteringen af en pulje på 5 mio. kr. til primært fire navngivne skolers udearealer og legepladser. Sagens kerne kan skæres ind til, om pengene skal bruges på udearealer, eksempelvis belysning og belægning, samt legepladser eller på legepladser alene.

Fra Venstres side mener vi, at vores skoler skal se ordentlige ud, ligesom vi tager udgangspunkt i skolebestyrelsernes ønsker. På Trørødskolen var ønsket en opgradering af skolens ankomstareal. Det har vi imødekommet, mens Lokallisten oprindeligt var imod og har brugt anledningen til at fremstille sagen som om, at Venstre har valgt asfalt i stedet for legepladser. Opfindsomheden har endda været så stor, at Lokallisten i pressen har foreslået at finansiere projektet af penge afsat til trafikhandlingsplanen. Konsekvensen af dette ville så bare være færre penge til trafiksikkerhed på skolevejene!

Stor var forundringen da Lokallisten efter pågældende kampagne, som har fyldt betydeligt i ugepressen, på kommunalbestyrelsesmødet totalt skiftede kurs, og sammen med den øvrige del af kommunalbestyrelsen nu stemte for opgradering af Trørødskolens ankomstareal. Et projekt som Lokallisten tidligere argumenterede indædt imod. I min optik er det totalt utroværdigt, idet der ikke er flyttet et komma i beslutningen, og Lokallisten således intet har opnået gennem forløbet.

Når den resterende del af puljen skal fordeles, bliver det spændende at se, om Lokallisten sammen med os andre vil gå seriøst til opgaven og lytte til skolerne, eller om jagten på røre i andedammen og lidt billige point er vigtige.