Lønforhøjelse til politikerne er helt ude i skoven

Af John Lauth Hansen, direktør, Bygvænget 216, Kokkedal:

Jeg kan godt forstå, at vores borgmester syntes, at han skal have lønforhøjelse sammen med det samlede byråd, og senest bakket op i TV 2 Lorry af partifællen Per Frost Henriksen.

Men en lønforhøjelse på 34,1% er helt ude i skoven, jeg må minde borgmesteren og det samlede byråd om at byrådsarbejdet er besat af mennesker som har politikken som en interesse og ikke et ekstra job som de jo alle har med undtagelse af borgmesteren, det er frivilligt arbejde som dog bliver belønnet med et vederlag.

Man glemmer vist, at kommunens økonomi er temmelig anstrengt, og at vi delvist finansierer vores økonomi med lånte penge, de penge som i nu har bevilget jer selv er finansieret af almindelige lønmodtagers surt indbetalte skattekroner og som i årevis er blevet bedt om at udvise tilbageholdenhed med ganske små lønjusteringer til følge.

En borgmesterløn på 750.000 kroner er altså i den tunge ende, hvis man gider at ulejlige sig med at kigge i Danmarks Statistiks liste over lønninger i dette land.

Det ville være rart at møde politikere som kan kigge ned ad sig selv og ikke bare rager til sig, fordi de kan, men det ligger jo i tråd med vores landspolitikere, som jo også benytter en hver chance til at bevilge sig selv højere lønninger, pensioner og ikke mindst partistøtte. Godt nytår, hr. borgmester og byråd.