Livsstilsmesse på vej ved Hestkøbgaard

Dispensation til boder og telte behandles politisk i dag, tirsdag

Foto: Jesper Pedersen

Klog på livsstil Restaurant Hestkøbgaard planlægger at afholde en Livsstilsmesse i den nærliggende park i weekenden 23.-25. maj. Det bliver en messe med mange telte og boder, der skal præsentere, udstille og sælge diverse sager inden for det brede begreb livsstil, så som mode, trend, design, kunst, gourmet og vin.

Sagen er bare den, at Hestkøbgaard ligger i landzone, og at arealerne er omfattet af en fredningskendelse fra 1974, der blandt andet siger, at der ikke må anbringes boder, skure eller andre indretninger, der kan virke misprydende. Derfor er en dispensation nødvendig.

Forvaltningen ser ikke umiddelbart noget galt i at give en dispensation, da arrangementet er af så kort varighed, og har derfor indstillet til Byplanudvalget, at politikerne anbefaler en dispensation over for Fredningsnævnet.

Sagen behandles på Byplan-udvalget i dag, tirsdag.