Lillerød Boligforenings Ventelister

Poul Andersen, Rugvænget 6, 3450 Allerød, skriver:

Chefjurist i Boligkontoret Danmark, Bjarne Nigaard skriver på Allerød Nyts hjemmeside, at jeg tager fejl, når jeg påstår, at Lillerød Boligforening ikke har styr på nuværende regler omkring udlejning, ventelister osv.

Bjarne Nigaard mener, jeg har overset, at Lillerød Boligforening ikke er et boligselskab, men en boligforening. Længere fremme i indlægget får Bjarne Nigaard ændret boligforening til "almen andelsboligforening" hvilket ifølge Bjarne Nigaard skulle forklare, at Lillerød Boligforenings administration (Boligkontoret Danmark) udelukkende tildeler boliger efter medlemsnummer, og ikke efter anciennitet på ventelisten.

Ifølge Erhvervs og Byggestyrelsens Analyse af andelsboligsektorens rolle på boligmarkedet af 2006, findes der fire typer andelsboligforeninger:

– Traditionelle private andelsboliger (typisk opført før 1981)

– Støttede private andelsboliger (opført 1981-2004)

– Nybyggede private andelsboliger (typisk opført fra og med 2000)

– Almene andelsboligforeninger

Sidstnævnte, som Bjarne Nigaard mener, Lillerød Boligforening hører under, er undtaget andelsboligloven, jf. lovens § 1. stk. 2. og er reguleret efter samme regler, som de øvrige almene boligorganisationer efter lov om almene boliger, som hører under Socialministeriets ressort.

Indskuddet ved overtagelse af en almen andelsbolig svarer til indskuddet i andet alment byggeri, og overdragelse sker efter reglerne om udlejning af almene boliger.

Det betyder på dansk, at det medlem, som har stået længst på den aktive venteliste, skal have tildelt en eventuel ledig bolig, og at man i tvivlsspørgsmål, hvor to medlemmer er opnoteret samme dag, kan gå så vidt, som til at afgøre det ud fra hvilket tidspunkt på dagen, de er opnoteret.

Når man får tildelt bolig i foreningen, eller benytter sin interne oprykningsret til at flytte til en anden afdeling, eller til andet lejemål i egen afdeling, slettes man af ventelisten. Man kan herefter lade sig skrive op på ny, men starter så forfra og bliver placeret sidst på listen.

Så det må være en "ommer" til chefjuristen i Boligkontoret Danmark.