Landsret udviser bosnisk torturbøddel

Man kan ikke integrere sig fra udvisningsdom, siger landsretten og hjemsender bosnier fra 12 års tålt ophold.

Motivet bag forsøget på giftmord og knivdrab er ifølge statsadvokatens præsentation af sagen i Østre Landsret, at kvinden vil have fat i Bent Laursens formue.
Motivet bag forsøget på giftmord og knivdrab er ifølge statsadvokatens præsentation af sagen i Østre Landsret, at kvinden vil have fat i Bent Laursens formue.

Det skal ikke kunne lade sig gøre at integrere sig fra en udvisningsdom for tortur.

Det er essensen af en kendelse fra Østre Landsret, som fredag udviste en torturdømt mand fra Bosnien. Den 47-årige Refik Saric bliver nu udvist efter 12 år i Danmark på tålt ophold.

Landsretten underkender dermed Retten i Roskilde, som tidligere har annulleret udvisningen.

Den 47-årige Refik Saric fik i 1995 ved Højesteret en dom på otte års fængsel for tortur mod medfanger i en kroatisk fangelejr i Bosnien. To af medfangerne døde. Dommen indeholdt en udvisning for bestandig.

Men siden løsladelsen i 1999 har Refik Saric levet på tålt ophold i Greve, fordi de danske myndigheder vurderede, at en udvisning ville kunne bringe ham i fare.

For et år siden besluttede Udlændingeservice imidlertid, at forholdene i Bosnien-Hercegovina nu er så sikre, at Saric rent faktisk kan sendes hjem.

Det fik Saric til at gå til retten for at få udvisningen ophævet, og det lykkedes for ham i februar ved Retten i Roskilde.

Bosnierens 12 år på tålt ophold var netop byrettens argumentation for, at Saric skulle have lov at blive i Danmark, hvor hans kone og to voksne børn har fået statsborgerskab.

Siden løsladelsen var der sket så væsentlige ændringer i Sarics forhold, at det ikke var rimeligt at udvise ham, mente byretten.

Men Østre Landsret går den anden vej: At Saric med tiden er blevet stadigt mere integreret i det danske samfund, kan ikke begrunde en ophævelse af udvisningen.

Landsretten lægger særlig vægt på, at Saric siden løsladelsen har levet på tålt ophold.

Og selv om hans familie vil få sværere ved at se ham i fremtiden, kan det indgreb "ikke antages at stå i misforhold til grovheden af den begåede kriminalitet", konkluderer landsretsdommerne.

Som en sidste chance kan Refik Saric gå til Procesbevillingsnævnet i et forsøg på at få udvisningen indbragt for Højesteret.