Kulturministeren drilles på første dag med ny kanon

Ny Danmarkskanon skal formidle samfundets kulturarv, men bidragydere driller Bertel Haarder med røde pølser.