Kritik: Folkekirken er blevet en klub for gammeldanskere

Kristeligt Dagblad

. Tophistorie fra Kristeligt Dagblad distribueret af Ritzau.

INFO: Anvendelse af Ritzaus Tophistorietjeneste forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Egentlig burde den evangelisk-lutherske kirke være hele folkets kirke i Danmark. Men ifølge nylige tal fra Danmarks Statistik er det så som så med, hvor bredt funderet i befolkningen folkekirken i virkeligheden er.Danmarks Statistik har for første gang offentliggjort tal over, hvor mange indvandrere fra ikke-vestlige lande som afrikanske, mellemøstlige og asiatiske, der er medlemmer af folkekirken. Og resultatet er, at lige knap tre procent af de ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere er medlemmer. Til sammenligning er 86 procent af gammeldanskerne medlem af kirken.Når en så stor del af befolkningen næsten er helt fraværende i medlemskartoteket, må man konkludere, at folkekirken har sovet i timen, siger lektor i teologi ved Københavns Universitet Hans Raun Iversen, der over årene har beskæftiget sig indgående med folkekirkens plads i samfundet.?Folkekirken har ellers en betænkning, der siger, at kirkens opgave er at forkynde Jesus som hele verdens frelser til hele verden. Men når indvandrere ikke føler sig velkomne i kirken, må vi bare sige, at den har svigtet både menneskeligt, kristeligt og folkeligt,? siger han.Ifølge Hans Raun Iversen er det et selvforstærkende problem, da det blandt andet hænger sammen med, hvordan folkekirken bliver drevet. For i dag bliver de fleste af kirkens ressourcer fordelt efter, hvor medlemmerne er. ?Hvis man virkelig ønskede at gøre sig relevant for de nye grupper af befolkningen, burde man jo koncentrere flere ressourcer om de steder, hvor der kun er få medlemmer,? siger han.Af Danmarks Statistiks opgørelse fremgår det, at folkekirken især har svært ved at gøre sig relevant for indvandrere fra de lande, der kommer flest indvandrere fra, som Tyrkiet, Syrien, Afghanistan og Somalia. Desuden viser den, at indvandrerne fra ikke-vestlige lande ikke bliver mere tilknyttet folkekirken, jo længere tid de har været i landet. Faktisk er der en lidt mindre andel af efterkommerne (0,1 procentpoint færre), der er medlem af kirken end i den første generation, der kom til Danmark. Hos indvandrere fra vestlige lande er der ellers en væsentligt større andel af efterkommerne, der er medlem af folkekirken.

Læs hele historien i Kristeligt Dagblad eller på k.dk

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/kritik-folkekirken-er-blevet-en-klub-gammeldanskere

Redaktionel kontakt:

Poul Nielsen

tlf.: +4541741892

e-mail: nielse

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)