Kræftlæger kritiserer sygehusbesparelser

Danske kræftlæger kritiserer i et åbent brev til sundhedsministeren besparelserne på sygehusene. De frygter, at personalet mister motivationen for arbejdet.

Ustabilt, demotiverende og betydeligt forværret. Sådan beskriver danske kræftlæger situationen i det danske sundhedsvæsen.

– Det danske sundhedsvæsen er aktuelt ustabilt væsentligt på grund af en utilstrækkelig økonomisk ramme, står der i et åbent brev fra Sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K).

Kræftlægerne advarer blandt andet mod de planlagte besparelser og fyringer på en række hospitaler. De frygter, at det vil få det sundhedspersonale, der har knoklet for at opfylde kræftbehandlingsgarantien på en måned, til at miste modet, fordi deres indsats ikke bliver værdsat.

Sundhedsministeren understreger, at han har "stor respekt" for kræftlægernes indsats. Men han mener, at regionerne bærer en stor del af ansvaret for, at budgetterne i visse tilfælde er løbet løbsk.

– Min holdning er, at det er et fælles ansvar for regionerne og regeringen at sikre de bedste rammer for kræftbehandlingen, siger Jakob Axel Nielsen.

Alligevel mener Socialdemokraterne, at ministeren flygter fra ansvaret og sender aben videre til regionerne.

– Regionerne sagde jo allerede sidste år, at der ikke var nok penge til at opfylde alle målene. Det ser vi jo tydeligt nu, og så nytter det ikke, at regeringen lukker øjnene, siger sundhedsordfører Sofie Hæstorp Andersen.

DMCG fremhæver, at gentagne skænderier om ansvaret er frugtesløse. De opfordrer til at handle og "redde sundhedsvæsenets sjæl".

– I den aktuelle situation er det ikke værdigt, at regeringen næsten per automatik understreger, at det er Danske Regioners ansvar og problem at drive sygehusvæsenet, står der i brevet til Jakob Axel Nielsen.

DMCG og ministeren mødes til en drøftelse af indholdet i brevet i marts.