Konfiskation af værløseformue

Af Hans Ruskol, Nørrevænget 68, Værløse: Nogle gange må man stoppe op og med undren prøve at sætte sig ind i, hvad der egentligt foregår i hovederne på vore folkevalgte politikere.I Furesø Avis fredag den 1. dec. 2006, omtales retssagen mod Flyvestationen om betaling af ejendomsskatter gennem 14 år. Som det fremgår af artiklen, vandt Værløse Kommune retssagen (Højesteret) og skal ifølge dommen modtage, for lidt indbetalt ejendomsskat for perioden på, ca. 30-40 mill. Kroner.At nogle politikere, især fra Farum straks begynder at få gode ideer om, hvad pengene skal bruges til i den nye Furesø Kommune, er en af de ting der får mig til tvivle på, om disse politikere overhovedet er i stand til at kende forskel på dit og mit.Sagen er, at pengene retsmæssigt tilhører de Værløse skatteborgere, som igennem 14 år har betalt for meget i skat, for at dække den manglende skatteindbetaling fra Flyvestationen.Pengene burde derfor tilfalde Værløse kommune, men da det ikke kan lade sig gøre på grund af kommunesammenlægningen pr. 1. jan. 2007, er der kun

en

juridisk

holdbar måde at klare sagen på, nemlig ved at betale pengene tilbage til de borgere som, igennem 14 år, har betalt for meget i skat.Hvad vor folkevalgte kommunalbestyrelse er i gang med kan kun betegnes med et ord:KONFISKATION.