Kommunen vil skrumpe otte procent

Hvis hele sparekataloget vedtages, vil indgrebet have 528 millioner kroner i effekt. Behovet er 400 millioner kroner

Foto: Peter Klar

Den offentlige sektor i Allerød Kommune står foran en decimering.

Hvis Allerød Byråd vedtager samtlige de besparelsesforslag, forvaltningen nu har lagt frem til budgetseminaret 10.-11. september, vil driftsbesparelsen udgøre 117 millioner kroner i 2011, 135 millioner kroner i 2012, 137 millioner kroner i 2013 og 139 millioner kroner i 2014 – i alt 528 millioner kroner.

I alt udgør besparelsesforslagene 8 procent af det samlede budget.

Det oplyste vicekommunaldirektør Anne Steffensen i sin gennemgang af spareforslagene på borgermødet om næste års budget torsdag 9. september.

Da målsætningen med årets budgetaftale er et indgreb, der varigt reducerer driften med 100 millioner kroner hvert år i perioden 2011-2014, er der altså stadig mulighed for at fravælge en del af de spareforslag, der er lagt frem.

Børne- og skoleområdet rummer flest muligheder for at justere serviceniveauet og er derfor de områder, der set i sammenhæng må holde mest for i sparerunden.

Børneudvalget og Skoleudvalget tegner sig begge for 10 procent af den samlede foreslåede besparelse.

Økonomiudvalgets område risikerer besparelser for 11 procent af den samlede pulje, Teknik- og Planudvalgets 8 procent, Klima- og Miljøudvalget 7 procent, Kultur- og Idrætsudvalget 7 procent, Sundheds- og Velfærdsudvalget 6 procent og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 1 procent.

Hvis ikke politikerne griber ind, vil den gennemsnitlige kassebeholdning ifølge forvaltningens beregninger være i minus med mere end 300 millioner kroner i oktober 2014.