Kommunedirektør om unge i Æblehaven og Rønnebærparken: Vi kender til problemerne

Karsten Lorentzen har fået følgende svar på sine spørgsmål kommunes skole- og børnedirektør Ane Kristine Christensen.

'Du har stillet spørgsmål om SSP og indsatser i forhold til en gruppe drenge i Æblehaven, på baggrund af artikel i Roskilde Avis.

SSP samarbejdet er organiseret i en række lokalgrupper, hvor området Æblehaven/Rønnebærparken er en del af Roskilde Midt/Vest lokalgruppen.

Midt/Vest lokalgruppen har oprettet en SSP ad hocgruppe, der har et særligt fokus og en koordinering vedrørende en gruppe drenge i området.

Gruppen har haft/har svært ved at være i det offentlige rum, uden at komme i konflikt med omgivelserne og hinanden. Forældrene til børnene er inddraget i ad hocgruppens bekymringer og anbefalinger. Gruppen består af Tjørnegårdsskolen, Fredsskolen, Klub Midt Arena, lokalpolitiet, skolesocialrådgiver, socialt opsøgende medarbejder og SSP konsulent som koordinator for gruppen.

Denne gruppe forsætter i 2017, da nogle af drengene forsat har sociale udfordringer og problemer med deres adfærd.

Der vil, i det omfang der skønnes at være behov, blive iværksat konkrete indsatser, der kan medvirke til at afhjælpe de sociale udfordringer og den uacceptable adfærd hos børnene.

Raketdrenge alvorlig sag

Angående den konkrete sag om skyderiet med fyrværkeri nytårsaften ved vi ikke, om det er nogen af de samme børn, idet politiet ikke har identificeret disse børn og unge. Forvaltningen har efter nytårsaften været i kontakt med både politiet og de boligsociale medarbejdere i Boligselskabet Sjælland.

De boligsociale medarbejdere i Boligselskabet Sjælland har efter nytårsaften meldt tilbage, at aftenen generelt er forløbet roligt i området, og endda med mindre fyrværkeriaffald end tidligere år. Det er også politiets melding i SSP samarbejdet, at der generelt har været roligt i Æblehaven / Rønnebærparken.

Den konkrete hændelse, som Roskilde Avis har beskrevet, bliver taget alvorligt af både forvaltningen og politiet og vil også blive behandlet i næste uge på det ordinære SSP netværksmøde for lokalområdet.

Æblehaven og Rønnebærparken indgår i Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland boligsociale helhedsplan, hvor der er igangsat en lang række aktiviteter i boligområderne med fokus på blandt andet tryghed og trivsel, kriminalpræventive indsatser og andet.

Social indsats

Det gælder blandt andet en indsats om at understøtte, at områdets unge kan deltage i foreninger og fritidstilbud blandt andet fodbold og boksning.

Desuden er der lavet forløb med "Brandkadetter", der skal give unge kompetencer, der støtter deres uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, ligesom der er forældreklubber og bydelsmødre, der skal bidrage til at støtte børnefamilierne i området.

Samlet set skal den boligsociale helhedsplan bidrage til, at styrke boligområdet og de beboere, der bor der og medvirke til at området kan fjernes fra den såkaldte ghettoliste.