Kommunalt smagsdommeri

Den konservative kandidat Tim Sønderby (TS) gør sig i DGO til talsmand for, at folk selv skal have lov til at bestemme, hvordan deres huse skal se ud, og hvilken energiklasse nye huse skal opfylde. Det skal kommunen ikke blande sig i, mener TS, og med sin omtale af Niels D. Lund som fol-ke-so-cia-list mere end antyder TS, at der er tale om den rene skinbarlige socialisme, når SF mener noget andet.

TS har ret i, at vi her er inde på et område, hvor SF og det Konservative Folkeparti er uenige. På det kommunalbestyrelsesmøde TS omtaler, var der to sager vedrørende privat byggeri. En husejer ønskede at få dispensation fra lokalplanen og udbygge sit hus på en måde, som er i strid med lokalplanen, som en nabo gjorde indsigelse imod, og som kan give præcedens i det pågældende område og dermed påvirke skovmiljøet. De konservative var ligeglade med disse indvendinger og mente som så ofte før, at private husejere skal have lov at ombygge deres huse, som de selv vil, uanset hvad lokalplaner, naboer, naturfredningsforeninger siger. Hvor er helhedssynet?

Den anden sag vedrørte et nyt kæmpebyggeri på 8 etager på Lyngby Hovedgade. Niels D. Lund mente, at det ikke er ligegyldigt, hvordan facaden af et sådan kæmpebyggeri midt i byen kommer til at se ud og foreslog, at dette skulle præciseres over for bygherren.

Derudover mente han, at Lyngby Taarbæk skal være en klimabevidst kommune og deltage i bestræbelserne på at få CO2-udslippet ned. Det kræver naturligvis at alt nyt byggeri bygges energirigtigt. Men disse argumenter gjorde intet indtryk på det Konservative Folkeparti, som mente, at det må den enkelte virksomhed selv bestemme.

Hvad er det for en udvikling i kommunen TS mener socialisterne (med støtte fra V og B) bremser?

Spørg fx den konservative klimaminister Connie Hedegaard om, hvad vej udviklingen skal. Jesper Lindewall gør sig nogle dage efter i DGO beklagelser over at Kommunalbestyrelsen med en ny lokalplan for Furesøkvarteret vil bestemme over borgernes byggerier og indskrænke rettigheder. Her er det socialdemokratisk ligemageri der er det store monster for en skræmt øjensynlig borgerlig vælger. Der er ikke politisk enighed om disse bygge- og lokalplanspørgsmål, og godt det begynder at komme tydeligere frem til offentlig diskussion. Og det haster, for at afbøde længere skader.

For SF er der ingen tvivl om, at byggeri aldrig kan være en privat sag alene. Og vi har intet mod at stå for "smagsdommeri" hvis det er ensbetydende med at tænke i helheder, fællesskab, natur, miljø, klima og æstetik.