Kommer de ikke stiger skatten

Der kan mangle penge allerede næste år, mener DF's Glen Madsen og kalder det en "antikonservativ" måde at lave budget på

Forligspartierne bag budgetaftalen for 2020-23 ved reelt ikke, om kommunen har de penge, årets budgetaftale hviler på. Reelt er der i aftalen budgetteret med omkring 100 millioner kr. over de næste fire år, som er mere eller mindre usikre. Udfaldet kan være, at borgerne skal betale mere i skat fra 2021.

I budgetaftalen, som Konservative, Socialdemokratiet, Radikale og løsgænger Thorkild Gruelund forleden enedes om, kan man læse, at Hørsholm regner med 26 millioner kroner i indtægter hvert år i årene 2021-23 som kompensation for "utilsigtede negative effekter af opgørelsesmetoder i udligningssystemet".

Tallet er baseret på det beløb, Hørsholm modtager i 2020. Det er endnu uvist, om udligningsreformen, der skal træde i kraft i 2021, kaster det samme beløb af sig i årene efter. Hørsholm Kommune kan derfor ikke være sikker på, at beløbet også er 26 millioner kr. i hvert af de efterfølgende tre år. Det erkender borgmester Morten Slotved (K).

"Vi spiller med 'blind makker' her, ja, men det giver mig nu ikke helt ondt i maven," siger han og begrunder det med, at de forhold, der kompenseres for, fortsat vil være gældende. Hørsholm modtager 2020 kompensation for udlændinges uddannelsesniveau og antallet af ældre.

Oven i de tre gange 26 millioner kr. kommer så, at indtægterne fra salget af Hannebjerg på omkring 27 millioner kr. er bogført, selv om pengene ikke ligger i kassen endnu.

Det gør de ikke, fordi der som bekendt har været en retssag med Hørsholm Lille Skole om et område nær skolen, kommunen ejer, og som skolen påstår at have brugt og vedligeholdt de seneste 40 år og derfor mener at have vundet hævd på det. Sagen faldt ud til kommunens fordel ved Retten i Helsingør, men skolen har anket afgørelsen. Og så længe der ikke er penge i kassen fra det salg, kan det derfor også betragtes som en ufinansieret indtægt.

Det fremgår også af budgetaftalen, at forligspartierne er helt klar over situationen. De har derfor skrevet ind i aftalen, at de skal finde en måde at finansiere et mulige manglende indtægter på.

Det kommer til at ske med en skattestigning i omegnen af 0,3 procent alt efter, hvor stor eller lille kompensationen er, erfarer Ugebladet.

Den er socialdemokraten Niels Lundshøj helt med på.

"Vi håber og har tiltro til, at det går som vi forventer. Hvis ikke, vil vi socialdemokrater arbejde for at hæve skatten," siger den socialdemokratiske gruppeformand til Ugebladet.

Dansk Folkepartis Glen Madsen, der forlod budgetforhandlingerne før tid, er ikke så sikker på at forudsætningerne holder og mener generelt det er en uskik at budgettere med ufinansierede indtægter.

"Jeg har af folk med forstand på det fået at vide, at det er tæt på usandsynligt, at Hørsholm efter 2020 fortsat vil blive kompenseret for de 26 millioner kr. Jeg synes, det er en nærmest antikonservativ måde at budgetlægge på at indlægge indtægter, der er så usandsynlige," siger han til Ugebladet – og tilføjer:

"Oven i det, så er der ingen – heller ikke borgmesteren – der tror på, at Hørsholm Kommune i en ny udligningsordning generelt bliver bedre stillet, så det er et beløb, der kan mangle i budgettet allerede fra næste år, kan sagtens være højere end de 26 millioner kr.," lyder det fra Glen Madsen.