Kollegiebygning er solgt

En ukendt køber har ved en budrunde erhvervet H.E. Kollegiets bygning i Lundestrædet. Først når handlen er tinglyst, afsløres køberens identitet.

Foto: Christian Mikkelsen (Mik)
Jeg vil gerne have et par  nye skud af det nu helt forladte H.E. Kollegiet i Lundestrædet. Foto: Mik.
Jeg vil gerne have et par nye skud af det nu helt forladte H.E. Kollegiet i Lundestrædet. Foto: Mik. Christian Mikkelsen(Mik)

H.E. Kollegiets tomme bygning på Lundestrædet 55 i Holbæk er blevet solgt ved en budrunde. Men køberen har betinget sig, at kuratoren i konkursboet og ejendomsmægleren ikke oplyser, hvem vedkommende er.

Derfor kan der gå en måneds tid eller mere, før det vides, hvem køberen af den otte etager høje bygning i Lundestrædet 55 i Holbæk er. Det sker, når handlen er blevet tinglyst, og identiteten på den nye ejer af ejendommen dermed vil være offentligt tilgængelig.

Fristen for at afgive købstilbud på kollegiet udløb i sidste uge, og bygningen er solgt til den højestbydende. På grund af ønsket om tavshed fra køberen kan advokat Sten Rasmussen, Selandia Advokater i Holbæk, som kurator i konkursboet heller ikke oplyse, hvor højt buddet var, eller hvor mange der gav et bud på at købe ejendommen.

Han kan faktisk kun sige, at han er glad for, at ejendommen er blevet solgt.

Ejendomsmægler kan heller ikke sige noget

I fjor besluttede bestyrelsen i den selvejende institution H.E. Kollegiet at lukke stedet, fordi der var alvorlige problemer med uro fra nogle få af beboerne samt tilløbere udefra. Det medførte problemer med at få udlejet nok af de 59 lejligheder.

Med udgangen af marts i år flyttede den sidste beboer ud, men bestyrelsen måtte opgive selv at få solgt ejendommen til en tilstrækkelig høj pris. Derfor blev advokat Sten Rasmussen i første omgang udpeget som likvidator med den opgave at få tingene afviklet. Efter kort tid blev han kurator i et konkursbo, da han selv begærede en konkurs.

Dermed fik han også mulighed for at sende ejendommen på tvangsauktion, men den udgang bliver der ikke brug for, efter at ejendommen er solgt i fri handel.

Det er tidligere oplyst, at der er en gæld på cirka 20 millioner kroner i ejendommen, og kreditorerne er Realkredit Danmark og Holbæk Kommune.

Buddene skulle indgives til Danbolig i Holbæk, og ejendomsmægleren er også omfattet af den højestbydendes ønske om tavshed.

koj nordvest.dk