Kignæsboliger i venteposition

Foto: Karsten Kjærgaard

BOLIGER De 23 arkitekttegnede boliger, der skal ligge i en hestesko ved Kignæskrogen og skue ud over Roskilde Fjord, eksisterer foreløbig kun på papir. Klager fra Danmarks Naturfredningsforening og en beboerforening i området har sat opførelsen af boligerne i bero. "Vi er blevet færdige med anlæggelsen af en venstresvingbane fra Hovedgaden ind til området, men byggetilladelsen har trukket ud, og da Naturklagenævnet har 6 til 8 måneders behandlingstid af klager, så går der et stykke tid endnu, inden de er færdigbehandlede," siger Mette Brix Hedegaard fra arkitektfirmaet Bonyt. "Men det hele ligger parat, klar til anlæggelse, så vi venter egentlig blot på Naturklagenævnet, der forhåbentlig afviser klagerne," siger hun. Mette Brix Hedegaard oplyser at der endnu ikke er underskrevet køberkontrakter på nogle af boligerne, men at Bonyt har adskillige potentielle købere på venteliste. "Nogle er sprunget fra og de har så fundet noget andet i stedet, men samtidig er der kommet nye til, så der er stadig stor interesse for projektet," siger Mette Brix Hedegaard. Klagerne fra Danmarks Naturfredningsforening og en beboerforening i området drejer sig blandt andet om beskyttelse af en hulvej ved Kignæskrogen og boligernes beliggenhed i forhold til skovbeskyttelseslinien. Der vil formentlig gå et par måneder endnu, inden Bonyt får svar fra Naturklagenævnet, og byggeriet – måske – kan gå i gang.