Kendt advokat udebliver igen fra retten i sag om rig enke

Landsret indleder retssag om familiestrid, selv om en af sagens hovedpersoner for fjerde gang er blevet væk.

Den kendte advokat Christian Harlang har i løbet af de seneste år involveret sig dybt i en usædvanlig strid om millionarven efter den rige landsretssagførerenke Anne Lunn.

Ikke mindst Harlang selv har bidraget til sagens dramatik, og undervejs er advokaten blevet idømt en bøde på 100.000 kroner for at bryde de advokatetiske regler.

Noget tyder imidlertid på, at Harlang har fået nok. Torsdag er advokaten for fjerde gang i træk udeblevet fra en af de mange retssager, som striden har skabt.

Tre gange i løbet af 2015 meldte han sig syg med få dages varsel og fik dermed Østre Landsret til at udsætte sagen. Men nu er grænsen nået, fastslår retsformand Margit Stassen.

– Advokat Christian Harlang har ikke lovligt forfald, siger hun. Denne gang skyldes Harlangs fravær da også blot, at han har andre ærinder.

Dermed kører retssagen, som er en strid mellem to grene af familien Lunn.

Det store spørgsmål er, om den 90-årige Anne Lunn vidste, hvad hun gjorde, da hun hen over foråret 2012 underskrev en lang række dokumenter, der på forskellig vis gav barnebarnet René Cambo Lunn og Christian Harlang adgang til hendes økonomi.

I byretten tabte barnebarnet og Harlang sagen om en række af dokumenternes validitet, men nu er sagen altså havnet i landsretten.

Her anfører den anden del af familien Lunn, en svigerdatter og hendes to voksne døtre, at Anne Lunn kun favoriserede sit barnebarn økonomisk i kraft af svær demens.

– Nogle gange tog hun en teske op til øret, som om det var en telefon, og så tastede hun nummeret på en avis, der lå på bordet, fortæller svigerdatteren om Anne Lunn.

Advokat Christian Harlang var af en anden opfattelse. Blandt andet fik han i 2012 en psykiaters ord for, at Anne Lunn ikke var dement. En vurdering, som psykiateren i dag ikke længere vil stå ved.

Det var Harlangs bestræbelser på at opnå den fulde råderet over Anne Lunns formue, der i 2014 fik Advokatnævnet til at idømme ham en bøde på 100.000 kroner.

I sommeren 2012 henvendte han sig i Københavns Byret, så den ældre enke med sin underskrift kunne give Harlang fuld råderet over formuen.

Notaren vurderede imidlertid, at Anne Lunn ikke vidste, hvad hun skrev under på.

Det slog dog ikke advokaten ud. Godt en uge senere forsøgte han sig i en anden byret, og 12. juli kom en fuldmægtig fra Retten på Frederiksberg ud på kvindens plejehjem, og denne gang lykkedes det Harlang at få fuldmagten underskrevet.

Christian Harlang afviser kritikken og har indbragt Advokatnævnets afgørelse for byretten.