Jeg vil gerne dø, mor

For Jonathan på syv år er folkeskolen lig med så store ydmygelser og nederlag, at han har snakket om selvmord

Foto: Mette B. Sørensen