Ja tak til invitationen fra Ungdomsskolen

Kære Rasmus Hoffmann.

Nu er du jo selv medlem af Kommunalbestyrelse og sidder med i Børneudvalget. Derfor burde du også vide, at den rigtigt kommandovej for os politikere, hvis vi har spørgsmål bl.a. til økonomi, er at stile spørgsmålene til forvaltningen, som så kan vælge at sende forespørgslen videre til relevante ansatte/personer.

Da jeg kontaktede forvaltningen for at få svar på mine spørgsmål angående Ungdomsskolens økonomi, fik jeg den besked, at: »de oplysninger, som du beder om, er ikke nogen, som vi ligger inde med i forvaltningen eller umiddelbart kan fremskaffe«.

Når jeg får det svar, går jeg da heller ikke ud fra, at det er nogle oplysninger, som Ungdomsskolen ligger inde med eller umiddelbart kan fremskaffe, for så har jeg da en klar forventning om, at forvaltningen havde skaffet dem fra Ungdomsskolen.

Når vi i Børneudvalget får den dokumenterede redegørelse over Ungdomsskolens økonomi retur, tænker jeg, at det da derefter er en glimrende ide, at hele Børneudvalget (hvor du jo også sidder) holder et møde med Ungdomsskolens bestyrelse. Så må du jo gøre op med dig selv, om du denne dag er formand for Ungdomsskolens bestyrelse eller medlem af Børneudvalget.

Så, ja tak til invitationen.

Jeg må lige til en afsluttende bemærkning sige, at når jeg går tilbage og ser i referatet for Børneudvalgets møde 5. januar og ser under sag 275: »Ungdomsskolens økonomi – igangsættelse af dokumenteret redegørelse«, kan jeg se, at du deltog i behandlingen af sagen. Jeg kan ikke se, at du har fået tilføjet nogen protokollering til sagen. Det, jeg kan se, at vi i Børneudvalget enstemmigt besluttede, var, at: »Udvalget ønskede at igangsætte undersøgelsen og pålagde Ungdomsskolen at anvise finansiering inden for budget«.

Janne Halvor Jensen (DF),

formand for Børneudvalget