Ingen erstatning: Østjyde må leve med forkortet ben

En forkortelse af benet på to centimeter efter hofteoperation er acceptabelt, siger Vestre Landsret i ny dom.

En forkortelse af det ene ben på op til to centimeter er, hvad man må acceptere, når man får indsat en kunstig hofte. Det mener Retslægerådet, og den holdning er nu stadfæstet af Vestre Landsret i en dom.

En mand fra Randers-egnen, der driver sit eget maskinværksted, havde fået så meget slidgigt i hofterne, at han skulle have en ny hofte til venstre ben. Han blev opereret på regionshospitalet i Silkeborg i 2008, og selve operationen gik fint.

Efter operationen fik han imidlertid gener med ryggen, og en undersøgelse viste, at hans venstre ben, der havde fået den nye hofte, var knap tre centimeter kortere end det højre.

Lægerne mente ikke, at man kunne afhjælpe forskellen med en ny operation, og mente i øvrigt også, at det var en forskel, der lå inden for det acceptable. Manden går nu med specielle ortopædiske sko for at udjævne forskellen.

Den hofteopererede mand er efterfølgende blevet undersøgt på et privathospital, og her vurderede lægerne, at op mod to centimeter af skævheden stammer fra den indopererede hofte.

Manden har under sagen påstået, at forkortelsen var en skade, som Patientskadenævnet burde erstatte. Men han får ingen penge.

Patientskadenævnet vurderer, at halvanden centimeter af skævheden stammer fra operationen, og resten må tilskrives andre forhold.

Halvanden centimeter ligger inden for den acceptable grænse mente både Patientskadenævnet og Patientskadeankenævnet.

Retslægerådet udtaler, at en forkortelse på op mod to centimeter ligger inden for det kirurgisk acceptable, og at operationen i Silkeborg i øvrigt vurderes som udført efter de almindelige anerkendte retningslinjer.

Vestre Landsret er enig med Patientskadeankenævnet og byretten og stadfæster således dommen.

Efter nederlaget skal patienten betale sagens omkostninger med i alt 50.000 kr.