Ingen bliver overladt til sig selv under strejken

Mette Bryde Lind

Direktør, Job, Social og Sundhed

Fra kommunens side kan vi ikke gå ind og kommentere på personsager. Alligevel er det vigtigt for mig at gøre det klart, at ingen borgere i Hillerød bliver overladt til sig selv, og vi vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt borgerne skal omfattes af nødberedskabet.

Strejken er ikke rar for nogen, men i Hillerød Kommune har vi – som i alle andre kommuner – indgået en aftale om nødberedskab. Opgaver, der er livsvigtige eller kan give livstruende eller varige skader, vil derfor fortsat blive udført i strejkeperioden.

På ældreområdet omfatter nødberedskabet: – livsvigtig pleje, – nedre personlig hygiejne, toiletbesøg, bleskift og stomipleje.

På plejecentrene kan man dog ikke udgangspunkt forvente at modtage hjælp til rengøring og tøjvask.

På sygeplejeområdet omfatter nødberedskabet patienter, der: – er døende, – er i dialysebehandling, – får behandling med morfin, – får daglige insulinindsprøjtninger m.v. ,- har komplicerede sår.

Fra kommunens side går vi løbende ind og vurderer og justerer nødberedskabet. Ingen bliver overladt til sig selv.

På kommunens hjemmeside www.hillerød.dk bliver der løbende opdateret med aktuel information om strejken. Her findes også telefonnumrene på relevante kontaktpersoner, hvis man ønsker yderligere information.