Ikke rummelig for enhver pris

Finn Højgaard Mortensen (K ) Formand for Skoleudvalget, Egedal skriver:  Karsten Roursgaard, tak for dit indlæg (25/3), hvori du giver udtryk for generalforsamlingen i Egedals Lærerkreds" undren over beslutninger, som vi i Kommunalbestyrelsen har truffet.  Først og fremmest vil jeg gerne slår fast, at skolerne har fået udmeldt en totalramme, som skal dække den samlede undervisning og drift på skolerne. Der er fastsat et politisk mål, om at fordelingen af undervisningstimer skal tilstræbe at være på niveau med ministeriets vejledende timetal, og at undervisningstimerne skal tilstræbe at udgøre 39% af den samlede arbejdstid.  Harmoniseringen i forbindelse med kommunesammenlægningen har giver flere skoler udfordringer for at få time- og driftsbudgettet til at hænge sammen, men har fra Kommunalbestyrelsens side opstillet retningslinier for, hvordan vi gerne ser en overordnet prioritering, og det er ikke altid ens fra skole til skole. Vi så gerne, at der både var mulighed for at tage på hyttetur og lejrskole samtidig med, at lærere og forældre har mulighed for at tale sammen om elevernes skolegang. Vi ved godt, at mange af skolerne har nedprioriteret lejrskoler og hytteture for at få budgetterne til at hænge sammen bl. a. for at undgå, at skære på forældresamarbejdet. Det er stadig vigtigt, at skolerne har 2-lærertimer og deletimer, men det er stadig op til den enkelte skole at fordele ressourcen ud fra de givne retningslinier.  Muligvis rammer harmoniseringen i forbindelse med kommunesammenlægningen enkelte skoler hårdere end andre, og derved har de svært ved at tildele lige så mange 2-lærertimer og deletimer som før. Kommunalbestyrelsen mener ikke, at skolerne skal være rummelige for en hver pris.  Der er nogle børn, som ikke kan rummes i en almindelig klasse. Her skal vi sørge for hurtigt at skaffe et andet tilbud til eleven, inden at det kommer til at gå ud over resten af klassen. Undervisningsministeriet har pålagt kommunerne at føre tilsyn med skolerne. Undervisningsministeriet har valgt selv at indføre nationale test i langt de fleste klasser. Når vi har valgt at bede lærerne gennemføre test på de øvrige klassetrin, skal det ses som en hjælp til den enkelte lærer til gennemførelse af evaluering af undervisningen.  Denne løbende evaluering af undervisningen skulle gerne dokumentere, at vi i Egedal skolevæsen lever op til ministeriets fællesmål og trinmål. Jeg må som udvalgsformand undre mig over, at I påstår, at vi ikke vil samarbejde med lærerne om en god skoleudvikling. Skoleudvalget har i dette skoleår holdt flere møder med skoleledere, skolebestyrelser og lærerkreds. Det har være møder, hvor skolen i Egedal har været diskuteret, og hvor lærerne repræsenteret ved Egedal Lærerkreds også har haft mulighed for at påvirke måden at drive skole på igennem den førte dialog. Jeg håber, at vi fremover kan have en god dialog om folkeskolen i Egedal Kommune, hvor vi i fællesskab kan skabe et godt grundlag for lærernes arbejdsmiljø, men også og ikke mindst sikre at eleverne får en god og udbytterig undervisning som overhovedet muligt.