Hvis det er fakta, så benægter A fakta…

Af Grethe Troensegaard, Frederikkevej 6, Humlebæk:

Dette citat kommer mig i ihu – som det hedder på gammeldags dansk. Og hvorfor kommer jeg i tanker om netop dét citat?

Vi har for nylig oplevet en vinter, som har været én af de hårdeste – og længste – som jeg kan huske. Og med vinteren kom også vinterproblemer, så som sne, is og glat føre.

Jeg mødte én af de første dage i januar en ældre dame, som i en menneskealder har været grundejer. Jeg spurgte hende, hvorfor hun ikke havde gjort sit fortov i stand. Hun svarede på sin affekterede måde: "Vi var i syyden, og da vi kom hjem, var sneen blevet til is, og den kunne vi ikke fjerne".

Med andre ord: fordi damen var taget sydpå i juleferien, mente hun, at hun var i sin gode ret til at lade fortov være fortov. Fodgængerne, som havde brug for at kunne gå på fortovet, gav hun (undskyld udtrykket) Fanden i.

En anden grundejer, som ikke har de samme år på bagen, og som måske ikke har erfaring i at være husejer, mener absolut, at alt, hvad der ligger uden for hans hæk, er "kommunens problem." Jeg foreslog, at han skulle rense afløbet ud for sit fortov, men det var så sandelig også "kommunens problem" efter hans mening.

En anden grundejer udtalte det så bastant, at "når kommunen ikke lever op til deres forpligtelser," læs: holder kørebanen ren," så skal jeg heller ikke holde mit fortov."

Disse udtalelser er nok ikke usædvanlige – men det usædvanlige er, at grundejerne ikke sætter sig ind i deres forpligtelser som grundejere. Derved påfører de måske andre borgere lidelser, hvis f.eks. en borger falder på fortovet og får hoftebrud. Disse grundejere risikerer at skulle betale erstatning til den skadelidte – idet forsikringsselskabet formentlig vil kræve regres over for forsikringstageren, hvis denne som grundejer ikke har levet op til sine forpligtelser.

Et yderligere argument er (måske), at et hoftebrud – udover at den skadelidte kan få nedsat livskvalitet – kan risikere at koste kommunen ca. ¼ mio. kr. – til hospitalsophold, genoptræning m.v. – og det påvirker i yderste forstand alle kommunens skatteborgere – en sådan udgift kan vi nok gerne være foruden .

Grundejerens forpligtelser fremgår tydeligt af Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997:

§ 12. Den pligt, der påhviler grundejerne at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus, sand el.lign.

§ 13. Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede fællesarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdselen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb."

Der er altså ingen grund til at "benægte fakta". PS. Dette er blot én af de mange opgaver, som en såkaldt parkeringsvagt kunne tage sig af.