Hvem skal passe børn i fremtiden??

Af pædagogerne June Ærø Bæk, Præstebakken 19, Virum, og Mille Gunnergaard, Skovengen 151, Kokkedal

Hvis man har børn, ved man, at pædagoger er en vigtig del af børnenes liv i det daglige gennem de første mange år af deres liv. Pædagoger har derfor en stor indflydelse på, hvordan børnene udvikler sig til voksne mennesker. Pædagogers viden og ekspertise spiller hver dag en central rolle i børns og unges liv. Fordi vi som pædagoger evner at se og forstå det enkelte barn – uanset alder, forudsætninger og baggrund er vi med til at skabe trivsel og udvikling.

Hvis børnene gennem de første mange år af deres liv er overladt til tilfældige medhjælpere, som kun er i institutionen i kort tid, så kan det gå mere galt, end man tror.

Lad os opridse et fremtidsscenarie:

Vi antager, at der om få år ikke er kvalificeret personale til at passe børn i institutionerne. Kommunerne er nødt til at ansætte ufaglærte pædagogmedhjælpere i dag-, døgn- og handicapinstitutionerne. Umiddelbart sparer kommunerne en masse penge, men uden kvalificeret pædagogisk arbejdskraft og indsats vil vi efter kort tid opleve, at:

· Børn i daginstitutioner og skoler, som har brug for støtte, vil lades i stikken.

· En brat stigning i kriminaliteten blandt unge.

· De handicappedes trivsel og udvikling vil være i fare.

Når så problemerne begynder at hobe sig op i samfundet, vil de udgifter, som kommunerne sparer her og nu, tidobles, når der i stedet bliver brug for:

· Jurister (1000 kr./ time) for at regne på strafudmålingen for afvigere og forsømte.

· Psykologerne (1000 kr./ time) for at få dit barn på rette spor igen.

· Lægerne (1000 kr./time) for at lappe voldsofrene sammen.

· Ingeniørerne (1000 kr./time) til at designe anti-grafitti foranstaltninger.

· Økonomerne (1000 kr./time) for at beregne, hvor meget det i alt har kostet samfundet.

· Arkitekterne (1000 kr./time) for at tegne alle de nye fængsler, der bliver brug for.

Giv pædagoger en løn, der svarer til det ansvar og de professionelle kompetencer, som vi hver dag bruger i institutionerne.

Spørgsmålet er, om de få procenter, der diskuteres i denne konflikt, ikke vil være en god investering, trods alt.