Hvad vil By og Land?

Landsforeningens formål er at arbejde for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger og landskabspartier, bevaring og udvikling af bymiljøer og karakteristiske landskaber og i øvrigt for fremme af bygnings- og landskabskulturen i Danmark. Landsforeningen deltager desuden i internationalt arbejde.