Hunde i Bernstorffsparken

Vi er nogle brugere af ovenstående park, der har snakket om, at der ligesom har kørt en slet skjult dagsorden i Villabyerne med læsebreve fra læsere, der er utilfredse med løse hunde, også i de områder der er afsat til dette brug.

Jeg er hundeejer og absolut tilhænger af, at der er områder, hvor hundene må løbe frit. Jeg deltog også i mødet på Bernstorff Slot den 2. marts om de ændringer, Slots- og Kulturstyrelsen lægger op til skal ske der.

Disse ændringer er jeg naturligvis meget imod. De procentsatser, der bliver opgivet fra Slots- og Kulturstyresen om, hvor meget areal, der er til de fritløbende hunde stemmer slet ikke. Blandt andet har man ikke regnet de store arealer med, som er afsat til hestedressur og hesteophold samt fårefolden. Hele dette område står, som om det er tilgængeligt for fritgående hunde. Det er det ikke.

Hele området omkring de famøse køkkenhaver og æblehaven, som blev indhegnet (i aftenens muld og mørke) sidste år, er aldrig blevet godkendt til afskærmning fra hunde helt eller løsgående hunde, det blev bare indhegnet og låger sat op.

Det blev så gennemtrumfet på mødet den 2. marts, at lågerne skulle fjernes, idet det aldrig er vedtaget, at de skulle være der. Helt uhørt opførsel. Og hvad med de resterende hegn, tænker jeg?

Jeg synes ikke, det var et pinligt møde. Ja, nogle få buhede, men blev hurtigt tysset på af os andre. Og stor respekt for borgmester Hans Toft, som gjorde en fantastisk figur. Mange tak for det.