Hotel i Humlebæk

Mange spændende ideer fra gruppearbejde omkring udvidelsen af Humlebæk Center

HUMLEBÆK:

I forbindelse med ejeren Steen Larsens planer om en udvidelse af Humlebæk Center, besluttede politikerne at borgerne skulle komme med deres mening om projektet.

Forskellige grupper blev inviteret til at deltage i nogle møder og her fremkomme med deres ideer og holdninger. Disse møder er nu slut og resultatet er en hel masse spændende visioner omkring Humlebæk Center.

Butiksindehaver Tommy Steen fra "Steen T" var med i en af de fire arbejdsgrupper og han har kun rosende ord tilovers for det arbejde, som blev præsteret af grupperne.

– Det var rigtig godt og stemningen var positiv, konkluderer han efter det sidste møde, hvor hans gruppe "Kulturliv & Mødesteder" fremlagde et stort katalog med blandt andet forslaget om at etablere et hotel i Humlebæk Center.

– Coloplast har konstant gæster på besøg og hvorfor skulle de ikke kunne bo på hotel her i byen, samtidig har vi også mange turister til Louisiana, hvoraf nogle sikkert gerne ville kunne overnatte tæt på museet, mener Tommy Steen.

Ideen om et hotel kan måske forekomme noget overraskende, men han mener at mange af visionerne både er seriøse og realistiske.

Gruppen har også flere visioner omkring et nyt kulturcenter med plads til foreningerne, så de også vil føle et større ejerskab overfor centeret og hermed opnås en synergi mellem kultur- og handelslivet.

– Der er også interesse for at etablere et fitnesscenter i kulturhuset, så jeg tror, at kulturhuset næsten er lejet ud på forhånd, siger Tommy Steen. Han fortæller, at de handelsdrivende i Humlebæk Center er ualmindeligt positive overfor de udbygningsplaner, som ejeren Steen Larsen har, derfor håber han, at visionerne fra gruppearbejdet resulterer i noget konkret.

– Nu venter vi næsten med tilbageholdt åndedræt på at kommunen siger "så gør vi det", tilføjer Tommy Steen med smil i stemmen.

@Mell.11.to-linier:Ny form for inddragelse

Det er første gang at Fredensborg-Humlebæk Kommune har inddraget borgerne i en konkret politisk sag på denne måde.

Til en start udpegede kommunen 12 interessegrupper, som hver kunne sende to deltagere. Disse repræsentanter blev fordelt på fire forskellige grupper på kryds og tværs af deltagernes interesser og det resulterede i rigtig mange gode ideer.

En af dem, som også deltog i arbejdet, er Søren Koblegaard. Han har i de 40 år, han har boet i Humlebæk, deltaget i dialogen med kommunen rigtig mange gange.

– Jeg synes, at vi i Humlebæk har været udsat for mange venstrehånds-løsninger og det er motivationen for min deltagelse, men jeg synes, at dette arbejde har været rigtig godt og vi har fået lov til at komme med nye vinkler, som også kunne bibringe arkitekten noget. Jeg synes, at vi er blevet godt modtaget og har oplevet megen positiv vilje omkring dette gruppearbejde, siger Søren Koblegaard og tilføjer, at der er kommet et bredt og godt resultat ud af arbejdet og det kan han ikke være andet end fornøjet med.

Hvis han skal dryppe lidt malurt i bægeret, mener han at formen for borgerinddragelse som råskitse er vældig god, men den bør nok evalueres løbende.

Alle disse interessante visioner og gruppernes arbejde generelt bliver nu samlet i en rapport, som sidenhen skal danne grundlag for en lokalplan for Humlebæk Center. Plan- og miljøudvalget vil højst sandsynlig have sagen på dagsordenen på mødet i august måned.

Interesserede kan allerede nu læse den ene arbejdsgruppes oplæg på hjemmesiden www.kultureltsamraad.dk

LV