Hospitalsbesparelser – aldrig i livet

Af læge og folketingskandidat i Nordsjælland for Dansk Folkeparti, Martin KelkelundHospitalsledelserne i Region Hovedstaden er kommet med spareforslag på tilsammen knap 100 mio. kr. for budgettet i 2008. Størstedelen af midlerne hentes ved at reducere personale-normeringerne på de medicinske og kirurgiske afdelinger. Personale-reduktion? Man tror jo ikke sine egne øjne.Vi taler om et hospitalsvæsen som i forvejen er presset til det yderste – et hospitalsvæsen, hvor personalet begår fejl pga. travlhed, og hvor dårlige og angste patienter er placeret på en hospitalsgang med kun en skærm omkring sig. Smertegrænsen er nået, hvis den ikke allerede er overskredet. Hvis de nævnte besparelser bliver gennemført, så anmoder jeg venligst mine politiske kollegaer fra andre partier om at stoppe al snak om velfærdssamfund og kvalitetsreform; det vil på ingen måde længere være troværdigt.Jeg fatter simpelthen ikke, at man som hospitalsledelse kan komme med et så tåbeligt og uansvarligt forslag. Et sådan spareforslag bekræfter kun de ansatte i sundhedsvæsenet i, at hospitalsledelserne ikke ved, hvad der foregår i den virkelige verden.