Hos ministeren om master

Jens Jørgen Nygaard

1. viceborgmester, Egedal

Masteloven har givet teleoperatørerne stor magt. De kan næsten placere en mast på enhver privat som offentlig grund, hvis de kan påvise, at det er det bedste sted for signalerne. Vi har haft et par kedelige sager i Egedal Kommune. Som medlem af bestyrelsen for Smørum KraftVarme har jeg også oplevet en nærmest aggressiv adfærd, hvis teleoperatøren ikke fik sin vilje med at placere en UMTS-sender på værkets skorsten.

Det kan ikke være meningen, at masteloven i en vis udstrækning tilsidesætter den private ejendomsrets ukrænkelighed og den kommunale lokalplanlægning, som ofte har 8,5 meter som største højde for byggeri i et område. Det kan blive et særdeles forfærdeligt syn, da der kan være tale om, at masterne skal stå i en afstand fra hinanden på 300-500 m.

De Konservative kunne ikke få flertal i kommunalbestyrelsen for at sende en delegation med repræsentanter fra samtlige partier til videnskabsminister Helge Sander. Så jeg fik selv et møde i stand med en af regeringens meget imødekommende ministre.

Det skete i Videnskabsministeriet, og ministeren og jeg havde en god og konstruktiv samtale. Jeg lagde vægt på ejendomsrettens og den kommunale planlægnings ukrænkelighed og bad ministeren arbejde for, at teleoperatørerne viste større vilje til samarbejde, så masterne kunne placeres der, hvor de var til mindst gene for borgerne.

Helge Sander var glad for at jeg havde påpeget de problemer, der kan være med hensynet til borgerne, når der skal opsættes master. Det noterede han sig. Han ville også lægge vægt over for teleoperatørerne på, at de skulle udvise samarbejde frem for at fare frem med masteloven og gennemtvinge deres vilje. Ordet samarbejde mellem kommune og teleoperatør stod i centrum hos ham.

Jeg forlod videnskabsministeren med en god fornemmelse. Jeg havde klart påvist problemer i masteloven. Hans tætte kontakter kan være guld værd for at få masterne placeret på en fornuftig måde – og på fornuftige steder.