Holmegårdsskolen kan selv

Torben Kaas

Medlem af skolebestyrelsen for Holmegårdsskolen

På alle landets skoler skal vi nu til at arbejde med elevplaner, men på Holmegårdsskolen har vi været i gang længe. Det gode arbejde vil vi gerne fortsætte, så vi vil bede politikkerne i vores kommende Fredensborg Byråd om ikke at tvinge nye måder at gøre tingene på ned over os. Vi vil på Holmegårdsskolen nemlig meget gerne fortsætte skolens vellykkede arbejde med de individuelle planer for hver elev.

I juni i år trådte den ny bekendtgørelse om elevplaner i folkeskolen i kraft. Det betyder, at alle skoler skal udarbejde planer for den enkelte elev, så man kan følge med i, hvordan det går med de individuelle mål.

Lige nu arbejder kommunen på at udarbejde materiale, som kan tjene til inspiration for arbejdet med elevplaner på skolerne. Indtil videre har skolerne fra forvaltningen fået videresendt inspirationsmateriale fra Undervisningsministeriet, så vi kan se, hvordan sådan noget kan se ud.

Materialet fra ministeriet er fint nok. Det minder lidt om et samtaleskema for en medarbejderudviklingssamtale, men er som sagt fint nok.

Sagen er bare, at ledelsen på Holmegårdsskolen for længst har taget fat på at arbejde med de individuelle planer. Og det har skolens bestyrelse bakket op om, fordi skolen har fundet en indlysende og enkel måde at gøre tingene på – en måde som virker. Uden de store dikkedarer bliver eleverne løbende mindet om deres mål, og opfølgningen sker hele tiden – både synligt men også umærkeligt for eleverne, som hele tiden får de rigtige puf og inspirationer til at komme videre fra netop deres individuelle ståsted.

Så jeg vil gerne bede politikkerne i Fredensborg Kommunes Sammenlægningsudvalg om at lade inspirationsmaterialet forblive inspirationsmateriale, så Holmegårdsskolen kan få ro til at fortsætte det vellykkede arbejde.