Højklasset vej og ny station

Ny Frederikssund har indsendt sine ønsker til ny planredegørelse

Foto: Stig Tolderlund

– Ny Frederikssund indeholder et stort byvækstpotentiale. Det er en god anledning til gentage ønsket om, at infrastrukturen i hele Frederikssundfingeren, med højklasset vej, fjordforbindelse og ny station kommer på plads hurtigst muligt.

Sådan svarer Ny Frederikssund blandt andet i et høringssvar til forslag til landsplanredegørelse. Forslaget er regeringens melding om de overordnede mål for planlægning. Redegørelsen indeholder emner som globalisering, hovedstadens rolle i Øresundsregionen og internationalt. Den beskriver også vigtigheden af en god infrastruktur og god kollektiv trafikbetjening.

Den nye station skal efter ønsket ligge i den nye planlagt by ved St. Rærbæk.

Landsplanredegørelsen beskriver også, at man i fremtiden må forvente, at landbruget ændrer karakter. Antallet af landbrug vil blive mindre, men tilgengæld vil driftsbygningerne blive større og i stigende grad antage industriel karakter.

I redegørelsen står, at den ændrede planlov giver kommunerne mulighed for inden for de udpegede særligt værdifulde landbrugsområder at udpege områder til landbrugets driftsbygninger.

Det kræves dog, at dette kun gælder byggeri, der kræver landzonetilladelse.

Ny Frederikssund kommune er umiddlebart betænkelig ved, om en styring, der kun gælder en lille del af byggeriet i landzone og kun regulerer dele af landzonen, vil blive opfattet som rimelig af borgere og landbruget.

Ny Frederikssund sætter også spørgsmålstegn ved, om det fremover vil være tilstrækkeligt til at sikre de store landskabsværdier der findes i kommunen.

Svaret fik ros af medlemmerne af sammenlægningsudvalget ved seneste møde. Ole Søbæk (C) sagde, at man også skal have sygehusdebatten med i det.