Højagergård er solgt

Som en af sine sidste handlinger vedtog Slangerup byråd at overtage Højagergård. Gården indgår nu i Ny Frederikssund kommune

Foto: Stig Tolderlund

SLANGERUP: Ved det næstsidste byrådsmøde i Slangerups historie vedtog byrådet at købe Højagergård. Overtagelsen sker per 1. december.

Højagergård er en selvejende institution og er et hjem-sted for handicappede, væsentligst psykisk handicappede. Stedet blev oprettet sidst i 1960'erne, og her havde også fysisk handicappede til huse på stedet. Dansk Handicap Forbund skød et beløb ind i projektet, og det er gennem årene vokset til 4,5 millioner kroner.

– Handlen kom i stand, fordi vi fik gården tilbudt. Dansk Handicap forbund ville have deres penge ud nu, fordi de ikke syntes, at gården levede op til de krav, de stillede til det. Hvis der er fysisk handicappede, er det ikke så smart, at der er trapper og niveauforskelle, siger borgmester Bent Lund (V).

– Da vi i forvejen havde tanker om en ny ordning, besluttede vi at lade Slangerup købe den, tilføjer borgmesteren.

Men Højagergård vil stadig huse de handicappede.

– Både Frederiksborg amtsråd, regionsrådet og sammenlægningsudvalget skal sige god for det. Amtsrådet har allerede godkendt det.

– Vi køber den for 17, 6 millioner kroner. Det kan lånefinansieres med 85 procent. Men bygningen stilles til rådighed for den selvejende institution på tidsubestemt tid, sagde Bent Lund.

Carsten Cederholm (A) sagde, at det var en god investering.

– Jeg har hørt, at Slangerup Miniby var flyttet derud, sagde han.

Bent Lund bekræftede dette.

– Da Brugsen skulle have nedrevet deres bygning, fik minibyen med kort varsel besked om, at de måtte flytte. Så de har deponeret deres materiale på Højagergård.

Carsten Cederholm ville vide, om det får indflydelse på minibyens arbejde, at gården bliver solgt. Borgmesteren sagde, at han gerne så, at minibyen får hjemsted derude.

– Jeg håber, at man kan finde et egnet lokale, hvor de kan stille deres ting op. Men en skovbørnehave derude har faktisk også været overvejet, sagde borgmesteren og oplyste også, at der i øjeblikket er forhandlinger mellem minibyen og forstanderen på Højagergård.