Hesselø-dom ankes ikke

Dommen over ejeren af Hesselø står ved magt. Anklagemyndigheden har opgivet at anke byrettens afgørelse, oplyser vicepolitimesteren i Frederikssund.

Foto: Michael Braunstein

Radarfirmaet Weibel Scientific i Allerød og ejeren, Erik Tingleff Larsen, skal betale tilsammen 500.000 kroner for en række ulovlige anlægsarbejder på Kattegat-øen.

De var tiltalt for uagtsomt at forbryde sig mod blandt andet naturbeskyttelsesloven, råstofloven og landbrugsloven, skriver TV2-Lorrys hjemmeside.

Anklageren havde krævet en bøde på det dobbelte, en million kroner. Men der sker ikke videre nu, siger vicepolitimesteren efter samråd med statsadvokaten.

Weibel Scientific har nu ryddet fuldstændig op efter sig og bragt Hesseløs særegne natur tilbage til samme tilstand, som da virksomheden købte øen i 2003.