Gymnasieelever erobrer Folketingets talerstol

Foto: Thomas Jensen

Syv elever fra Frederikssund Gymnasiums samfundsfagsklasse på 3. årgang er kommet igennem nåleøjet, og er blevet inviteret til EU-Ungdomsparlamentet på Christianssborg. De skal fremlægge deres forslag i et fagudvalg og finde frem til lovforslag, som skal stilles til ministrene Per Stig Møller, Karen Jespersen og Lene Espersen. De syv elever har i to grupper i samfundsfagsundervisningen arbejdet sig frem til to forskellige forslag, som er blevet valgt ud blandt ialt 147 bidrag. EU-Ungdomsparlamentet er blevet forsinket på grund af folketingsvalget, men de syv 3.G'ere fra Frederikssund er motiveret og klar til turen til Christiansborg. "Det har været spændende at arbejde med idéer og udvikle dem til det endelige lovforlag, som skal fremlægges i Folketinget. Vores forslag om at gøre noget ved skolebørns problemer med fedme er meget relevant, og vi må have gjort noget rigtigt, siden vi er blevet udvalgt," fortæller Jacob Andersen fra Frederikssund Gymnasium. Forslaget går ud på fremme sundheden i folkeskolerne i EU ved at opfordre de unge til at spise sundere og dyrke mere motion. Kantinerne skal underlægges regler for, hvad der må sælges af fedt- og sukkerindholdige drikke- og madvarer, der skal laves kampagner og afsættes flere timer til motion i folkeskolen. I sidste ende kan man straffe kantinerne, hvis de ikke overholder reglerne.