Grøn kommune

I Rudersdal arbejder vi konstant på at sikre langsigtede miljø- og klimaløsninger, der giver høj kvalitet og gode resultater. Når det gælder klima- og energiløsninger, må man glæde sig over den markante udvidelse af fjernvarmenettet til Birkerød.

Projektet sparer miljøet for adskillige tons CO2 om året, og som klar sidegevinst sikres også billigere varme til forbrugerne. Nedgravningen af luftledningerne og de nye lygtepæle har skabt smukkere omgivelser, ligesom den nye belysning er langt mere energivenlig end de gamle gadelamper.

Indenfor miljøområdet kører lige nu hele Mølleå-projektet, der medfører forbedring af vandkvaliteten i Kalvemosen, Søllerød Sø, Vejlesø og Furesøen, ligesom der gennemføres naturgenopretning i både Vaserne og Dumpedalene.

Alt i alt er Rudersdal en grøn kommune med stort G, hvor vi beskytter vores miljø og tager ansvar for klimaet! Den indsats skal vi selvfølgelig fortsætte, og der er heldigvis bred opbakning til linjen blandt kommunalbestyrelsens partier.

Vi skal også sikre en effektiv kommunikation til borgerne om, hvad de selv kan gøre for at spare på energien. I det forslag til klima- og energipolitik, der behandles af kommunalbestyrelsen lige nu, fremgår det, at der skal oprettes en decideret klimaportal.

Efter min opfattelse en helt rigtig løsning, der sikrer en direkte og nem adgang for borgerne til de nødvendige informationer.