Grøn dagsorden afgørende for Enhedslisten

Enhedslisten i Lejre er klar med seks kandidater til kommunalvalget.

Foto: Privatfoto

Lejre: Enhedslisten i Lejre Kommune har et hold på seks kandidater klar til det kommende kommunalvalg i november. De seks er:

Spidskandidat Ivan Mott (Øm), der sidder i den nuværende kommunalbestyrelse; Nicki Jensen (Hvalsø), Astrid Vejby Krarup Mott (Hvalsø), Marie Reynolds (Herslev), Patrick Wymer (Ejby) og Rolf Czeskleba-Dupont (Hvalsø).

I partiets valgprogram gør EL-holdet det klart, at de vil være proaktive i kommunalbestyrelsen, sætte dagsordenen og være i offensiven med svar, der adskiller sig fra de andre partiers. Alle partier i kommunalbestyrelsen er Enhedslistens mulige samarbejdspartnere.

Politisk betyder det, at EL i Lejre Kommune i næste valgperiode fortsat vil arbejde for bedre vilkår for de dårligst stillede, retfærdighed for alle og en folkelig inddragelse af borgerne i alle væsentlige beslutninger.

Bedre vilkår og lige muligheder i en kommune som Lejre, hvor både mænd og kvinder ligger langt over den nationale gennemsnitsindkomst, kan udjævnes over den offentlige service, hedder det – for eksempel via tilskud til institutionspladser for kontanthjælpsmodtagere, enlige mødre mv., bygning af flere, bedre og billige almene boliger med beboerdemokrati, gratis tandpleje til kontanthjælpsmodtagere og bespisning i skoler og daginstitutioner.

Den største opgave

Men den største opgave fremover er at bidrage til, at Lejre bliver en forgangs-landkommune, hvor klimatilpasning til Prisaftalen og regeringens 2030-mål skal have højeste prioritet i forhold til by- og boligudvikling, energiforbrug- og -renovering, landbruget og ikke mindst biltrafikken, som EL beskriver som den store synder som CO2-udleder i kommunen.

Dette indebærer for EL, at alle politikker skal måles og vejes i forhold til klimaplanen. Der skal opnås mindst 20 procent biodiversitet på kommunens arealer; privatbilisme og hastigheder skal reduceres, mens cyklisme skal fremmes og den kollektive trafik styrkes.

Enhedslisten mener også, at de 10 km vejkant, der er udvalgt i Lejre Kommune til at blive drevet biodiversitets-venligt, er for lidt, ligesom der skal gøres mere på de 15 udpegede områder i Lejre til mere naturvenlig drift med to årlige hø slåninger.

Mindst 20 procent af kommunens jorder skal udlægges til biodiverse områder, hedder det.

EL Lejre kandidater til kommunalvalget 2021 d678ebae-c638-4a05-9766-4ef7ce11558c