Godt at snerydning for alvor er kommet på dagsordenen