Godt at havnen nu vil svare borgerne

Vi er bekymrede for økonomien. Går havneprojektet galt, hænger vi alle på det.

Mette & Knud Werth, Kystvejen 24, Kalundborg, skriver:

Det er glædelige udmeldinger, der kommer fra bestyrelsesformanden og direktøren for Kalundborg Havn i avisartiklen lørdag den 21. juni. For det første, at havnen kun vil blive udvidet med en ny vesthavn, hvis det økonomiske grundlag er bærbart. For det andet, at havnen nu gerne besvarer spørgsmål fra byens bekymrede borgere.

Uden færgefart vil der være underskud

Vi er som borgere blandt andet bekymrede for, om økonomien for færgehavnen vil kunne nå sammen, når der de seneste år har været en markant nedgang i godsoverførslen.

Af havnens samlede godsmængde udgør færgedriften cirka 80 procent og er derfor en væsentlig indtægtskilde i havnens budget.

Uden færgefarten vil der være underskud, og hvis det går galt, er det kommunen/os, der må træde til med økonomisk bistand.

I vvm-redegørelsen for den nye vesthavn oplyser havnen på side 251, at Mols-Linien på Kalundborg-Århus overfarten i 2010 forventes at overføre 500.000 lastbilsenheder.

Vi håber på uddybende svar

Forventer havnen, at trafikken med Kalundborg-Århus overfarten, der de seneste år har været faldende, i løbet af det næste halvandet år vil stige med cirka 50 procent og nå op på havnens forventede antal lastbilsenheder i 2010?

Vi håber, som bekymrede borgere, på et uddybende svar ud fra den præmis, der fremføres i bladets leder lørdag den 21. juni: "At havnen ikke har nogen skjult dagsorden og ikke prøver at holde noget skjult. Det er ikke en plan, vi har nogen mistænkt for at ville snige igennem".