God tro – er det overhovedet relevant?

Mette Nissen, Nybrovej 105, fhv. kommunalbestyrelsesmedlem

Lene Kaspersen skriver i DGO d. 10. juni, at al hendes politiske arbejde stort set ligger uden for almindelig arbejdstid. Hvis dette er korrekt, må det betyde, at Lene Kaspersen ikke har benyttet sig af ordningen med ret til tjenestefri til politiske møder uden lønreduktion.

Hvorfor så den megen fokus fra Lene Kaspersens side på, at hun har været i god tro? Det spørgsmål er vel kun relevant, hvis ordningen har været benyttet?

Jeg kunne i hvert fald ikke varetage arbejdet i kommunalbestyrelsen (1998-2001) uden at tage fri – med lønreduktion – for at deltage i møder, der uundgåeligt var placeret inden for normal arbejdstid.