Gjethusvenner har nedlagt sig selv

Efter 24 års virke er "Gjethusets Venner" blevet opløst