Giv borgerne andel i energien og profitten

Debat

Skal vi overlade produktionen af elektricitet og energi i Danmark til private investorer og internationale kapitalfonde? Eller ønsker vi også muligheden for at være fælles og solidariske om produktionen af energi? Er der viljen i Holbæk og Vestsjælland til at skabe en Andels-energiby eller Andels-energipark?

Lokalt produceret energi er en god ide især, hvis det er lokalt forankret. Og hvis borgerne kan være med i investeringerne, vil profitten gå i lommerne på borgerne og ikke kun til private investorer og kapitalfonde. Udgifter og indtægter holdes primært i lokalområdet, og skaber dermed også øget beskæftigelse og velstand. Der skal planlægges så borgerne, som skal se, og skal leve med energianlæggene, generes mindst muligt.

Alle taler om den grønne omstilling, og der bliver holdt mange skåltaler. Men, vi venter på nogen der tager de store initiativer. De, der har evnerne, har også pligten – siger et gammelt mundheld. Her bør større aktører komme i spil, nogen som allerede er en del af os – nemlig energiselskabet Andel. Kommuner, ildsjæle, banker og lokale erhvervsdrivende, herunder f.eks. landmænd bør indgå og sammen genoplive andelstanken og fællesskabet.

Jeg er medlem af repræsentantskabet i Andel, og har været det i godt 10 år. Jeg har for et år siden foreslået repræsentantskabet, at Andel bør tage initiativ til, at vi borgere og andelshavere, enten direkte eller indirekte, kan investere i fælles energiløsninger. Det kunne f.eks. være en ”Andels-EnergiBy”, som jeg tidligere har haft et indlæg i Nordvestnyt om. Mit initiativ er taget op af bestyrelsen, og det drøftes nu i repræsentantskabet.

Til daglig arbejder jeg i Miljøstyrelsen med bl.a. den grønne omstilling. Jeg har fra mit job en faglig viden i det omfattende regelsæt og teknologierne for grøn omstilling, f.eks. brintproduktion og PtX anlæg.

Frem til den 22. marts kan du stemme til repræsentantskabet på andel.dk/stem. Jeg stiller op igen til repræsentantskabet, for at forfølge borgernes andel i energien og profitten.

Hans Erling L. Jensen

Wegeners Vej 20

Holbæk